Danes, jutri

Svet prihodnosti ni oddaljen sen, temveč resničnost, ki jo ustvarjamo danes. Ne gre le za to, da smo vedno pametnejši, temveč za vizionarstvo in praktične sposobnosti, da zapletne podatke spreminjamo v pomembne odločitve.

Pragmatični futurizem

Po četrti, peta industrijska revolucija že trka na naša vrata in ustvarjalni tehnologi in pragmatični futuristi že izzivamo ustaljene vzorce na obzorjih bližnje prihodnosti, da bi osvetlili neznano in povečali naš skupni potencial za dobrobit.

AI etika je človeška etika

Svet se ne vrti le v hitrosti prihoda novih tehnologij na trg, pravi obrati so inovacije za boljšo kakovost, večjo vključenost in trajnost jutrišnjega življenja.

“Ne glede na to, ali gre za diskretne tehnološke, ali splošne gospodarske probleme, za temeljne humanistične izzive, vedno jih nazivamo z etičnim, odgovornim, inteligentnim in empatičnim pristopom.”

dr. Jure Trilar

Raziskovalna zanimanja

Kot raziskovalec v raziskovalni organizaciji raziskujem, pišem in gradim napredne digitalne rešitve za pametne skupnosti in moderne organizacije preko raznoterih mednarodnih projektov in udejstvovanj v domačem inovativnem okolju.

Digitalizacija podeželja

- Vodja mednarodnega konzorcija Alpine Space Programme - SmartCommUnity
- Senzorika in obdelava podatkov za digitalne rešitve na področju kmetijstva
- Piloti: digitalni in trajnostni poslovni modeli na podeželju

Inovativni ekosistemi

- Vodja evropskega digitalnega inovacijskega stičišča 4PDIH
- Strokovni svet za podporo razvoja ekosistema EDIH s sedežem v Sloveniji
- RRI (raziskave,razvoj,inovacije) stičišče (SPIRIT Slovenia): posvetovalne skupine, strokovni član
- Članstvo v različnih mednarodnih mrežah, platformah in iniciativah

Umetna inteligenca

- AI in etika
- Napredne metodologije za analizo podatkov
- Eksperimentiranje z OpenAI, Stable Diffussion...
- Slovenski inštitut za standarizacijo (SIST/TC UMI): tehnični odbor za umetno inteligenco, član
- Medresorska delovna skupina za pripravo EU uredbe o umetni inteligenci, član

Blokovne verige

- Razvoj pametnih pogodb in dApp-ov
- Predavanja o blokovnih verigah od leta 2017
- Slovenski inštitut za standarizacijo (SIST/TC BLC): tehnični odbor za blockchain, član

Uporabniška izkušnja in aplikacije

- Načrtovanje in implementacija spletnih aplikacij
- Posebni konteksti načrtovanja digitalnih rešitev: IKT za podporo družinam
- Izvedbeno oblikovanje vseh materij
- Dostopnost, WCAG 2.x

Nič ne stane, da povprašate strokovnjaka. Ne izgubljajmo časa in skupaj ustvarimo vznemirljive produkte in procese prihodnosti.